மினி லேத்

  • 7″ x 14″ மாறி-வேக மினி லேத்

    7″ x 14″ மாறி-வேக மினி லேத்

    சிறிய பகுதிகளை துல்லியமாக திருப்புவதற்கு மினி லேத் சரியானது, இது நிலைப்புத்தன்மைக்கு ஒரு வார்ப்பிரும்பு தளத்தையும் துல்லியத்திற்கான ஒரு துல்லியமான தரை படுக்கையையும் கொண்டுள்ளது.மினி லேத் படுக்கைக்கு மேல் 6″ ஊஞ்சலையும், மையங்களுக்கு இடையே 12’’ ஆகவும் உள்ளது.இது 3-தாடை லேத் சக், ஃபேஸ்ப்ளேட் மற்றும் டூல் போஸ்டுடன் வருகிறது.