கோணத் தட்டுகள்

  • ஸ்லாட் ஆங்கிள் பிளேட் வெப்ட் வகை

    ஸ்லாட் ஆங்கிள் பிளேட் வெப்ட் வகை

    சிதைவுக்கு எதிராக பதப்படுத்தப்பட்ட உயர் இழுவிசை வார்ப்பிரும்பு கட்டுமானம்.சகிப்புத்தன்மை (பிளாட் மற்றும் ஸ்கொயர்): மெஷின்ட் பினிஷ் - 6க்கு .002″க்குள்.கிரவுண்ட் பினிஷ் - வேலை செய்யும் மேற்பரப்பில் .0005″க்கு 6″க்குள்.அனைத்து முனைகளும் 6″க்கு .002″ க்குள் சதுரமாகவும் இணையாகவும் இயந்திரமாக்கப்பட்டது.